Pompy głębinowe przeznaczone są głównie do pompowania wody ze studni wierconych

2019-09-06

Stoczenie wirnika dopasuje osiągi pompy do ustalonego punktu pracy, zapewniając zmniejszenie zużycia energii. Pompy są odpowiednie do instalacji zasilania w wodę i podnoszenia ciśnienia, a także do zastosowań przemysłowych. Intalator pompy odpowiedzialny jest za sprawdzenie sieci. Wszystkie elementy pompy zostały skonstruowane z pewnym zapasem tak, aby pompa mogła pracować nawet w najtrudniejszych warunkach. Pompy głębinowe przeznaczone są głównie do pompowania wody ze studni wierconych. Podobno mają doskonałem pompy głębinowe. Wszystkie pompy są wyposażone w bezobsługowe, mechaniczne uszczelnienie wału typu kasetowego. W zależności od rodzaju zastosowania pompy oferują oszczędność energii, zwiększony komfort i lepszą wydajność procesu technologicznego. Zawór zwrotny pompy został umieszczony na króćcu tłocznym pompy. Niezbędne jest przed uruchomieniem pompy zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz stosowanie się do jej wskazówek przez cały okres użytkowania pompy. Przy niewłaściwym kierunku wirowania parametry pompy będą znacznie niższe od katalogowych. Po wprowadzeniu danych doboru pompy WinCAPS i WebCAPS mogą obliczyć dokładny punkt pracy i zużycie energii. Trzeba zwrócić też uwagę na stosunek ceny pompy do jej jakości. Są to pompy głębinowe z wbudowanym. Jeżeli wymagany jest demontaż pompy (w przypadku jej uszkodzenia lub z innych powodów) należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem producenta. , trzy wejścia cyfrowe, jedno wejście wartości zadanej, jedno wejście czujnika, jedno wyjście analogowe, podłączenie GENIbus. 2 Instalacja elektryczna pompy jednofazowej (rys. Jednakże, aktualne ciśnienie wlotowe + ciśnienie tłoczenia pompy przy zamkniętym zaworze po stronie tłocznej musi być zawsze niższe od dopuszczalnego maksymalnego ciśnienia pracy. Upewnij się, że poziom lustra wody nie opadnie poniżej poziomu zainstalowania pompy nawet po długiej eksploatacji. Zamawiający powinien ponadto sprawdzić na tabliczce znamionowej pompy czy otrzymany towar posiada cechy zgodne z zamówieniem. Komunikacja jest możliwa przez przyłączenie pompy typu E do centralnego systemu sterowania. Jeśli montujemy złącze na większej głębokości, to do instalacji pompy głębinowej musimy mieć klucz z gwintem. Pompy głębinowe często narażone są też na pracę w trudnych warunkach. Kryterium odniesienia dla pompy wodnej o najlepszych osiągach dostępnej na rynku od 1 stycznia. Jeśli szukamy pompy do zasilenia domu lub nawadniania, to zdecydowanie polecam wybrać urządzenie o mocniejszym silniku i większej wydajności minimum 60 litrów na minutę. Pompy serii WINNER-BHS są całkowicie bezpieczne. Do zakotwienia pompy głębinowej służy głowica lub złącze szwedzkie. Przed podłączeniem pompy do instalacji podłącz kabel zasilający i włącz na chwilę wyłącznik główny; pompa załączy się gwałtownie z odrzutem. Montując głowicę, możemy umieścić ją nad ziemią, jeśli chcemy używać pompy głębinowej tylko do podlewania. Wkład wirujący i płaszcz są zamocowane pomiędzy głowicą pompy a podstawą przy pomocy ściągów. W celu uniknięcia kawitacji, po stronie ssawnej pompy należy zapewnić minimalne ciśnienie wlotowe. Pompy są dostępne ze standardowymi (CR) lub zintegrowanymi z przetwornicą częstotliwości (CRE) silnikami firmy Grundfos. Sprawność pompy Przed określeniem punktu najlepszej sprawności należy określić wymagany zakres pracy pompy. Należy przestrzegać uwag zawartych w rozdziele b) W celu konserwacji lub naprawy pompy należy uprzednio odłączyć pompę od źródła jej zasilania.